EKSPRESOWE PRZEWOZY OSÓB: POLSKA - NIEMCY, AUSTRIA, FRANCJA, LUXEMBOURG.

UMOWNE WARUNKI PRZEWOZÓW MIKROBUSOWYCH I AUTOBUSOWYCH

Przewozy: regularne-turystyczne-wahadłowe. Oferujemy wynajem mikrobusów i autobusów.

Wykupienie biletu jest potwierdzeniem przyjęcia warunków uczestnictwa w międzynarodowym przewozie osób realizowanym przez firmę Trans-expres

1. Zakupiony bilet jest ważny na przejazd mikrobusami lub autobusami , które są podstawiane w zależności od ilości chętnych pasażerów na daną trasę.
2. W przypadku rezygnacji z wyjazdu potrąca się z biletu: do 10 dni –10%, od 9 do 3 dni-50%.
3. W przypadku z rezygnacji z wyjazdu w terminie krótszym niż 2 dni, nie licząc daty wyjazdu, nie zwracane są żadne koszty za kupiony bilet.
4. Zmiana terminu wyjazdu jest możliwa do 2 dni przed odjazdem(nie licząc dnia wyjazdu):
- na inny termin za dopłatą 10 EURO
- na OPEN za dopłatą 20 EURO
5. Bilet z powrotem OPEN ważny jest 6 miesięcy od daty wystawienia zgodnie z relacją.
6. Przedłużenie ważności o kolejne 6 miesięcy możliwe jest za dopłatą 20 EURO lub równowartość w złotych przed upływem terminu ważności tego biletu.
7. Nie zwraca się należności za bilet w przypadku odmowy wpuszczenia pasażera do kraju docelowego lub tranzytowego.
8. W przypadku wykorzystania jednego kierunku jazdy biletu dwukierunkowego, bilet nie podlega zwrotowi.
9. Zmiana relacji przejazdu na biletach OPEN nie jest możliwa.
10. Rezerwacja powrotów OPEN 10 dni przed odjazdem.
11. Zniżki 10% dla dzieci, młodzieży, studentów, emerytów i rencistów za okazaniem legitymacji.
12. Bilet na przejazd gratisowy przyznawany jest na podstawie „Karty stałego klienta”.
13. Bilet, na którym została zmieniona data wyjazdu nie podlega zwrotowi.
14. Bilet wystawiony jest imiennie na pasażera i nie może być przekazywany innej osobie.
15. Nie wystawia się duplikatów biletów oraz nie zwraca się należności w przypadku zgubienia lub kradzieży.
16. Pasażerowie w czasie podróży są ubezpieczeni od nieszczęśliwych wypadków, ale tylko wewnątrz mikrobusu podczas jazdy.
17. Zabrania się spożywania alkoholu i palenia papierosów w mikrobusie pod groźbą wysadzenia bez zwrotu kosztów za przejazd.
18. Pierwszeństwo przejazdu mają osoby posiadające wykupiony bilet i potwierdzoną rezerwację miejsca.
19. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności z tytułu opóźnień wynikłych z przyczyn losowych : awaria mikrobusu, odprawy graniczne oraz trudne warunki drogowe.
20. Nie przewozimy w mikrobusach zwierząt z wyjątkiem psów przewodników dla osób niewidomych.
22. Przypadki losowe nie objęte regulaminem rozstrzyga przewoźnik.
23. Bagaż:
a) każda osoba może bezpłatnie zabrać 2 bagaże, każdy o wadze do 20 kg oraz bagaż podręczny 5 kg.
b) na wyjazdy z Polski dodatkowy bagaż można przewozić bezpłatnie.
c) dodatkowy bagaż można zabrać tylko w miarę wolnego miejsca w mikrobusie
24. Zabrania się przewożenia w bagażu przedmiotów i materiałów, które mogą zagrozić bezpieczeństwu w transporcie i stwarzać możliwość wyrządzenia szkody lub narazić na niewygodny przejazd innych pasażerów w mikrobusie.
25. Przewoźnik nie odpowiada za utracony bagaż , a odpowiedzialność przewoźnika za przewożony bagaż jest ograniczona ( 100 EURO) w związku z tym zaleca się pasażerom wykupienie dodatkowego ubezpieczenia za bagaż wartościowy.
26. Przewoźnik nie odpowiada za przedmioty, bagaż, paczki ,listy i pieniądze przekazane bezpośrednio kierowcy do przewiezienia przez osoby nie będące pasażerami w czasie przewożenia przekazanych i nadanych rzeczy.

SKARGI, ZAŻALENIA I WNIOSKI
Należy kierować pisemnie do siedziby Przewoźnika w terminie do 7 dni od czasu ostatniego przejazdu. Przed wyjazdem w trasę kierowcy otrzymują kartę przebiegu podróży , gdzie pasażerowie mają możliwość wpisywania skarg , zażaleń i wniosków, które po powrocie z trasy są wnikliwie rozpatrywane w celu wyeliminowania wszystkich nieprawidłowości i poprawienia jakości naszych usług.

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z NASZYCH USŁUG